• Advocatenkantoor Versteegh

  Advocatenkantoor Versteegh in Zutphen is gespecialiseerd in de sociale zekerheid:

  – bijstand en bijzondere bijstand

  – Bbz: ondersteuning voor zelfstandigen via de bijstand

  – werkloosheid (WW)

  – arbeidsongeschiktheid (WIA, WAO, Wajong)

  – AOW, ANW

  – Studiefinanciering (WSF)

  – Zorgverzekering

   

  Advocatenkantoor Versteegh geeft advies en procedeert in zaken op dit gebied en behandelt zaken voor particulieren op basis van gefinancierde rechtshulp (toevoeging) en op basis van betaling als u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp.

   

  Het eerste gesprek is vrijblijvend en gratis. Vaak kan een eerste inschatting worden gemaakt van de kans van slagen van uw zaak. Ook bespreken we de kosten van rechtsbijstand.

      

 • Sociaal Zekerheidsrecht

  Voor het eerste gesprek heeft u geen verwijzing nodig van het Juridisch Loket.

  Problemen waarbij u advies of hulp bij een bezwaar of beroep nodig kunt hebben:

  – een uitkering of voorziening wordt geweigerd

  – de arbeidsongeschiktheid wordt lager ingeschat

  – er is veel oponthoud in de behandeling van een aanvraag

  – de uitkering wordt niet uitbetaald

  – de uitkering wordt opgeschort en er wordt extra informatie van u gevraagd

  – de uitkering wordt ingetrokken en/of er wordt een bedrag teruggevorderd

  – u krijgt arbeidsverplichtingen waar u het niet mee eens bent

  – er wordt een sanctie, boete of korting opgelegd

   

  Bij een probleem of besluit kunt u bellen voor een kort overleg of een afspraak om uw positie te bepalen. Dat is gratis en kan veel onzekerheid en problemen voorkomen.

   

   

 • Tarieven en Gefinancierde rechtsbijstand

   Tarieven

   

  Bij het eerste gesprek bespreken we of uw zaak in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging).

   

  Gefinancierde rechtsbijstand

  Gefinancierde rechtshulp (toevoeging) is rechtsbijstand voor mensen met een laag inkomen die een advocaat of andere rechtshulpverlener nodig hebben.

  De advocaat dient een aanvraag in bij de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad neemt de beslissing of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand.

  De advocaat bespreekt met u of er een verwijzing van het Juridisch Loket nodig is en hoe u dat kunt aanvragen.

  Meer informatie over gefinancierde rechtshulp vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand www.rechtsbijstand.nl

  Als u geen toevoeging krijgt, maken wij een afspraak over een redelijk uurtarief.

  In bijzondere omstandigheden kan een afspraak worden gemaakt voor een lager tarief of voor een vast bedrag of maximum bedrag voor een bepaalde zaak.

  Het standaard tarief voor bedrijven is € 180 + 5 % kantoorkosten + 21 % BTW per uur.

  Naast de werkzaamheden worden de kosten van derden, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van medische informatie doorberekend.

 • Over Gels Versteegh

  Gels Versteegh heeft rechten gestudeerd aan de Rijksuniversiteit in Groningen.

   

  Zij heeft ruim 20 jaar ervaring als advocaat in Den Haag, Groningen en sedert april 2009 in Zutphen en is lid van de specialisatievereniging SSZ Advocaten (Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht).
  www.ssz-advocaten.nl

   

 • Links

  www.advocatenorde.nl

  de website van de Nederlandse Orde van Advocaten met algemene informatie over de rol van de advocaat. U vindt daar onder meer de gedragsregels voor advocaten en de mogelijkheden bij een klacht

   

  www.rechtspraak.nl

  de website van de rechterlijke macht met informatie over de organisatie, procedures en het werk van de rechter

   

  www.rvr.org

  de website van de Raad voor Rechtsbijstand met informatie over gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging), zoals de inkomens- en vermogensgrenzen voor de toevoeging

  www.rechtsbijstand.nl

  De website van de Raad voor Rechtsbijstand voor de rechtyoekende

   

  www.ssz-advocaten.nl

  de website van de specialisatievereniging van advocaten in het sociaal zekerheidsrecht

 • Contact

  Mr. G.A. (Gels) Versteegh

  Advocatenkantoor Versteegh

   

  Tel. 06-22103966

  versteegh@versteeghadvocaat.nl

   

  Bezoekadres:

  Hof van Zutphen
  Industrieweg 85
  Zutphen

   

  Postadres:

  Postbus 4150

  7200 BD Zutphen

   

  KvK nr. 01147493

   

   

  Klachtregeling

   

   

 

 

 

 

Advocatenkantoor Versteegh

Mobiel: 06-22103966

versteegh@versteeghadvocaat.nl

 

Bezoekadres:

Hof van Zutphen
Industrieweg 85
Zutphen

 

Postadres:

Postbus 4150

7200 BD Zutphen

 

 

 

 

Formular wird gesendet...

Auf dem Server ist ein Fehler aufgetreten.

Formular empfangen.

Foto: zettberlin, Quelle: Photocase

 

 

 

 

 

 

 

 

Advocatenkantoor Versteegh

Mobiel: 06-22103966

versteegh@versteeghadvocaat.nl

 

Bezoekadres:

Hof van Zutphen
Industrieweg 85
Zutphen

 

Postadres:

Postbus 4150

7200 BD Zutphen

 

 

 

 

 

 

 

 

Formular wird gesendet...

Auf dem Server ist ein Fehler aufgetreten.

Formular empfangen.

 • Advocatenkantoor Versteegh

  Advocatenkantoor Versteegh in Zutphen is gespecialiseerd in de sociale zekerheid:

  – bijstand en bijzondere bijstand

  – Bbz: ondersteuning voor zelfstandigen via de bijstand

  – werkloosheid (WW)

  – arbeidsongeschiktheid (WIA, WAO, Wajong)

  – AOW, ANW

  – Studiefinanciering (WSF)

  – Zorgverzekering

   

  Advocatenkantoor Versteegh geeft advies en procedeert in zaken op dit gebied en behandelt zaken voor particulieren op basis van gefinancierde rechtshulp (toevoeging) en op basis van betaling als u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp.

   

  Het eerste gesprek is vrijblijvend en gratis. Vaak kan een eerste inschatting worden gemaakt van de kans van slagen van uw zaak. Ook bespreken we de kosten van rechtsbijstand.

 • Sociaal Zekerheidsrecht

  Voor het eerste gesprek heeft u geen verwijzing nodig van het Juridisch Loket.

  Problemen waarbij u advies of hulp bij een bezwaar of beroep nodig kunt hebben:

  – een uitkering of voorziening wordt geweigerd

  – de arbeidsongeschiktheid wordt lager ingeschat

  – er is veel oponthoud in de behandeling van een aanvraag

  – de uitkering wordt niet uitbetaald

  – de uitkering wordt opgeschort en er wordt extra informatie van u gevraagd

  – de uitkering wordt ingetrokken en/of er wordt een bedrag teruggevorderd

  – u krijgt arbeidsverplichtingen waaru het niet mee eens bent

  – er wordt een sanctie, boete of korting opgelegd

   

  Bij een probleem of besluit kunt u bellen voor een kort overleg of een afspraak om uw positie te bepalen. Dat is gratis en kan veel onzekerheid en problemen voorkomen.

 • Tarieven en Gefinancierde rechtsbijstand

   Tarieven

   

  Bij het eerste gesprek bespreken we of uw zaak in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging).

   

  Gefinancierde rechtsbijstand

  Gefinancierde rechtshulp (toevoeging) is rechtsbijstand voor mensen met een laag inkomen die een advocaat of andere rechtshulpverlener nodig hebben.

  De advocaat dient een aanvraag in bij de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad neemt de beslissing of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand.

  De advocaat bespreekt met u of er een verwijzing van het Juridisch Loket nodig is en hoe u dat kunt aanvragen.

  Meer informatie over gefinancierde rechtshulp vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand www.rechtsbijstand.nl

  Als u geen toevoeging krijgt, maken wij een afspraak over een redelijk uurtarief.

  In bijzondere omstandigheden kan een afspraak worden gemaakt voor een lager tarief of voor een vast bedrag of maximum bedrag voor een bepaalde zaak.

  Het standaard tarief voor bedrijven is € 180 + 5 % kantoorkosten + 21 % BTW per uur.

  Naast de werkzaamheden worden de kosten van derden, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van medische informatie doorberekend.

 • Over Gels Versteegh

  Gels Versteegh heeft rechten gestudeerd aan de Rijksuniversiteit in Groningen.

   

  Zij heeft ruim 20 jaar ervaring als advocaat in Den Haag, Groningen en sedert april 2009 in Zutphen en is lid van de specialisatievereniging SSZ Advocaten (Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht).
  www.ssz-advocaten.nl

   

   

   

   

 • Links

  www.advocatenorde.nl

  de website van de Nederlandse Orde van Advocaten met algemene informatie over de rol van de advocaat. U vindt daar onder meer de gedragsregels voor advocaten en de mogelijkheden bij een klacht

   

  www.rechtspraak.nl

  de website van de rechterlijke macht met informatie over de organisatie, procedures en het werk van de rechter

   

  www.rvr.org

  de website van de Raad voor Rechtsbijstand met informatie over gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging), zoals de inkomens- en vermogensgrenzen voor de toevoeging

  www.rechtsbijstand.nl

  De website van de Raad voor Rechtsbijstand voor de rechtyoekende

   

  www.ssz-advocaten.nl

  de website van de specialisatievereniging van advocaten in het sociaal zekerheidsrecht

 • Contact

  Mr. G.A. (Gels) Versteegh

  Advocatenkantoor Versteegh

   

  Tel. 06-22103966

  versteegh@versteeghadvocaat.nl

   

  Bezoekadres:

  Hof van Zutphen
  Industrieweg 85
  Zutphen

   

  Postadres:

  Postbus 4150

  7200 BD Zutphen

   

  KvK nr. 01147493

   

  Klachtregeling